Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

CLIC BYB 2012

Bydd tri band ifanc Cymraeg heb eu harwyddo yn agor i fandiau fel ‘Razorlight’, ‘Skindred’ a ‘Kids in Glass Houses’ yr haf hwn, pan fydd enillwyr Brwydr y Bandiau Merthyr Rock / CLICarlein yn cael ei benderfynu yn rownd derfynol y gystadleuaeth yn Ebbw Vale Institute (EVi) ar Ddydd Gwener yr 17eg o Awst.

Bydd yr ennillwyr a dwy grwp arall yn chwarae'r prif a'r ail llwyfan Gwyl Merthyr Rock, sydd yn digwydd ar Ddydd Gwener y 31ain o Awst i Ddydd Sul yr 2ail o Fedi ym Mharc Cyfarthfa, Merthyr Tudful.

BYB 2011

Gwelodd Brwydr blwyddyn ddiwethaf enillwyr Blaenau Gwent ‘Eric Unseen’ - a aeth i ffwrdd gyda gitâr Schecter newydd sbon – yn agor y prif lwyfan ar Nos Sadwrn ar gyfer prif fand y noswaith ‘Ocean Colour Scene’, tra bod y ddau fand a ddaeth yn ail yn chwarae’r ail lwyfan. Gallai enillwyr y flwyddyn hon hefyd edrych ymlaen at Gitâr Dean DBZ gwerth £900.

Meddai Scott Williams, 24 mlwydd oed o Eric Unseen: “Y cyngor fyddwn ni’n rhoi i gystadleuwyr y flwyddyn hon yw mwynhau’r profiad o chwarae gyda thalent leol arbennig. Mae hefyd yn llwyfan dda iawn i bobl newydd gael clywed eich cerddoriaeth chi, a does dim gwobr arall tebyg yng Nghymru.

"Roedd chwarae gyda rhai o’n harwyr cerddorol yn gyfle sydd byth yn digwydd, ac rydym yn ddiolchgar iawn ac yn lwcus i fod yn rhan o’r gystadleuaeth. Rydym mewn dyled i CLICarlein am ein cynnwys ni ym Mrwydr bandiau'r llynedd, ac rydym wedi lledaenu ein hadnabyddiaeth ar ôl agor Merthyr Rock.”

Yn Y Rownd Derfynol...

The Moonbirds

Os ydych yn hoff o riffs melan/roc gydag ochr fynci a chaneuon roc gydag alawon gafaelgar byddwch yn sicr o garu’r pedwar o Ferthyr ‘The Moon Birds’.

Facebook.com/themoonbirds

 

Man Of The Hour

Band pop-pync gydag awch ydy Man of the Hour, yn hanu o’r Cymoedd. Mae Man Of The Hour yn arbrofi gydag elfennau o bop-pync o ailymgnawdoliadau amrywiol y genre dros y blynyddoedd.

Myspace.com/manofthehourband

 

Paint Happy

Mae’r caneuon wedi gyrru gan alawon cryf wrth aros yn unigryw gydag amrywiaeth o ddylanwadau. Mae Paint Happy yn eu camau cynnar a dal yn agored i lawer o arbrofi gyda gwahanol fathau ac arddulliau o gerddoriaeth.

Soundcloud.com/paint-happy

 

Rich Kinsey

Wedi sefydlu ym mis Awst 2011, mae ‘Rich Kinsey and the Barroom Heroes’ yn fath newydd o fand acwstig/electro. Mae’r band wedi symud ymlaen ers hynny yn perfformio dros y Wlad i gyd yn agor i artistiaid mor amrywiol a ‘the Blackout’ a ‘Broken Vinyl Club’. Gyda lansiad EP ym mis Mawrth 2012 dechreuodd y band cyrraedd cynulleidfa newydd a sianeli radio newydd, gyda sesiynau radio a byw yn cael eu darlledu’n aml.

Richkinseyandthebarroomheroes.bandzoogle.com

 

Charnel House

Band o bump sy’n Melodig/ Caled/ anghonfensiynol o Gaerdydd.

Facebook.com/CharnelHouseOfficial

Ryan March

Canwr a chyfansoddwr o Ben-y-Bont ar Ogwr.

Soundcloud.com/ryanmarch

 

Tone Damage

Mae Tone Damage yn pum cerddor yn canu caneuon Gwreiddiol ynghyd a rhai sy’n bodoli’n barod, maent yn cymryd dylanwadau oddi wrth wahanol fathau o gerddoriaeth, bandiau ac artistiaid, a gan bob aelod dylanwad gwahanol ond tebyg.

Facebook.com/pages/Tone-Damage/148309848546348

 

BittersweetByDesign

Band roc pum person o Gaerdydd a Merthyr sydd newydd ddechrau recordio eu caneuon cyntaf. Enw eu sengl gyntaf yw "Anthem for the Underdog".

Facebook.com/BittersweetByDesign

Rownd Terfynol BYB & Merthyr Rock

Am mai'r pleidleisio wedi'u orffen, nid yw'r frwydr ar ben eto. Ewch i Ebbw Vale Institute DYDD GWENER YMA (17 Awst) i wylio'r 8 o'r bandiau gorau Cymru heb ei harwyddo yn ymladd am y goron BYB.

DRYSAU: 18:30
ACT GYNTAF: 19:15
MYNEDIAD: £3

Yna dilynwch yr enillwyr i'r Gwyl Merthyr Rock, sydd yn digwydd ar Ddydd Gwener y 31ain o Awst i Ddydd Sul yr 2ail o Fedi ym Mharc Cyfarthfa, Merthyr Tudful.

Nodwch os gwelwch yn dda fod y digwyddiad hwn yn agor i bob oed. Bydd angen pobl sy'n 18+ a fydd eisiau prynu alcohol ddangos cerdyn adnabod ffotograffig er mwyn cael band arddwrn. Dim cerdyn adnabod = dim band arddwrn = dim alcohol.  

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50