Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Diwrnod Gwybodaeth Rŵan Hyn Fi

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 17/04/2012 am 11:40
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Materion Cyfoes

  • clai

English version

Heddiw aeth y grŵp golygyddol i Bae Caerdydd i Ganolfan Mileniwm Cymru i fynychu gwahanol weithdai a dysgu pethau.

I gychwyn cawsom de a choffi a bagiau nwyddau wrth fynd mewn, yna roedd yna breg-ddawnsio gan y Cathays B-Boys wedi'i ddilyn gydag araith gan Jeff Cuthbert AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Marco o CLIC.

Aeth fy ffrind Carla a finnau i'r gweithdy animeiddiad clai a gwneud doliau bach clai a phethau fel hynny ac yna gwneud fideo efo nhw, roeddent yn cŵl iawn, edrycha yn y gornel i weld ein fideo. Yna aethom i weithdy gwahanol  Robotiaid Arlunio ac roedd yn anhygoel. Roedd gennym ni ddarn hir o wifren copr a gefel ac roedd rhaid plygu nhw i wneud siâp 3D. Yna roeddem yn cysylltu batri a beiro iddo ac roedd yn barod i wneud lluniau!

Yna cawsom ginio a mwynhau peth ohono. Gwyliom The Kix a MCs o Ministry of Life ac yna roedd yn amser mynd adref.

Digwyddiadau – CLIC: Gwybodaeth Rŵan Hyn

Sefydliadau – CCUHP – Gwneud Pethau'n Iawn!

Gwybodaeth – Gwneud Ffilmiau ac Animeiddio

Erthygl Berthnasol – CCUHP: Sut I Animeiddio

Oedd hyn (y wybodaeth) yn ddefnyddiol i ti?

[Nid oedd o'n dda, ond oedd o'n ddefnyddiol]

     

Diolch am dy help!

Mae eich adborth yn cael ei werthfawrogi.

Mae drwg gennym am nad oedd y wybodaeth am ddefnydd

A allwch chi sbario eiliad i ddweud pam?


Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50