Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Postiwyd gan Gareth CLIC o Abertawe - Cyhoeddwyd ar 28/02/2012 am 11:44
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli

  • awards
  • huw

English version

Ar nos Iau 23 Chwefror, yn Stadiwm SWALEC, roedd Caerdydd yn croesawu Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2012. ble roedd gweithwyr ieuenctid a phrosiectau nodedig yn cael eu gwobrwyo.

Cafodd un ar ddeg o wobrau eu rhoi i ymdrechion unigol a phrosiectau.

Wedi'i drefnu gan Lywodraeth Cymru, cafodd y noson ei gyflwyno gan DJ Radio 1 Huw Stephens, gyda Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, Simon Weston OBE a'r critig teledu Daily Mail, Jaci Stephens, yn helpu gyda'r broses o roi'r gwobrau allan.

Roedd Only Boys Aloud yn darparu'r gerddoriaeth cyn y digwyddiad, o'r Calon Ln gyffrous i fersiwn cr o Shine gan Take That, oedd yn gwneud i bawb ar fwrdd CLIC ddawnsio fel mwncod oedd newydd ddarganfod eu bod yn cael bananas am ddim am weddill eu bywyd.

Cynhaliwyd cyfweliadau hefyd efo rhai o'r rhai oedd yno, gan gynnwys Huw Edwards, Simon Weston OBE ac aelodau Only Men Aloud. Bydd y rhain i gyd yn cael eu llwytho i CLICwylio yn sydyn gan ein guru golygu. Neu yn niffyg hynny, fi. Fe roi cysylltiadau pan maen nhw'n fyw felly cadwa lygaid allan.

Os wyt ti eisiau darllen mwy mae rhestr yr enillwyr yma.

Eisiau gwybodaeth am beth sydd yn digwydd yn dy ardal di neu am wybodaeth am waith ieuenctid? Cer i Diolch Sam.

Ac yn olaf, sgrolia drwy luniau'r digwyddiad isod neu cer draw i galeri lluniau Flickr CLIC.

Newyddion – Gwaith a Hyfforddiant
Gwybodaeth - Gwirfoddoli

Oedd hyn (y wybodaeth) yn ddefnyddiol i ti?

[Nid oedd o'n dda, ond oedd o'n ddefnyddiol]

     

Diolch am dy help!

Mae eich adborth yn cael ei werthfawrogi.

Mae drwg gennym am nad oedd y wybodaeth am ddefnydd

A allwch chi sbario eiliad i ddweud pam?


Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill 50