Croeso i CLICarlein! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Siarad Yn Agored

Postiwyd gan Stonewall Cymru o Conwy - Cyhoeddwyd ar 27/01/2012 am 13:33
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Iechyd, Pobl, Materion Cyfoes

  • siarad
  • pobl

English version

Wyt ti'n lesbiaidd, hoyw neu'n ddeurywiol (LHD)?

Wyt ti'n meddwl efallai dy fod di?

Wyt ti rhwng 11 a 19 oed?

Os wyt ti, gallet ti Siarad Yn Agored am sut beth ydy bywyd yn dy ysgol neu dy goleg di.

Mae Siarad Yn Agored yn arolwg ar-lein ac yn gwbl gyfrinachol.

Mae'r astudiaeth yn cael ei gyflawni gan ymchwilwyr yn y Ganolfan Ymchwil Teulu yng Nghaergrawnt yn i Stonewall Cymru. Pum mlynedd yn l cafodd yr astudiaeth fwyaf cyntaf ei wneud gan Stonewall am brofiadau pobl ifanc LHD yn yr ysgol.

Roedd yr astudiaeth yn dangos fod llawer o bobl ifanc LHD yn cael eu bwlio a bod llawer o ysgolion ddim yn gwneud dim am y peth. Mae Stonewall wedi defnyddio'r wybodaeth o'r astudiaeth honno i geisio gwella pethau.

Bydd yr astudiaeth yma yn dweud wrthym sut mae pethau bellach. Bydd posib gweld os ydy pethau wedi newid a beth sydd angen ei wneud dal i wneud pethau'n well.

Os hoffet gymryd rhan, gall gael gwybodaeth bellach yma.

Gall hefyd e-bostio speakout@sdp.cam.ac.uk neu ffonio 01223 334580.

Oedd hyn (y wybodaeth) yn ddefnyddiol i ti?

[Nid oedd o'n dda, ond oedd o'n ddefnyddiol]

     

Diolch am dy help!

Mae eich adborth yn cael ei werthfawrogi.

Mae drwg gennym am nad oedd y wybodaeth am ddefnydd

A allwch chi sbario eiliad i ddweud pam?


Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50