Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Cegin Eddie: RockJacks

Posted by Eddie's Kitchen from Torfaen - Published on 24/02/2012 at 11:12
0 comments » - Tagged as Food & Drink

 • chch

English version

Bechgyn a genethod. Mae'r un yma yn un blasus, felly beth wyt ti angen?

 • 1 sosban fawr
 • 1 llwy bren
 • 1 hambwrdd pobi bas
 • Papur gwrthsaim (digon i orchuddio'r hambwrdd)
 • 50 gram o fenyn neu fargarīn
 • 50 gram o siwgr (mān neu ronynnog)
 • 100ml o fźl
 • Tua 300-400 gram o geirch uwd
 • Darnau siocled (dewisol)

Dull

 1. Yn y sosban ychwanega'r menyn, siwgr a mźl a chynhesa, yn troi yn barhaol nes bydd y siwgr wedi toddi a'r menyn wedi toddi
 2. Ychwanega'r ceirch uwd a chymysgu yn dda nes bydd yr holl geirch uwd wedi'u gorchuddio a chychwyn glynu at ei gilydd
 3. Os wyt ti'n defnyddio darnau bach siocled, cymysga llond llaw fach i mewn nawr, i ychwanegu crych o siocled i'r rockjacks
 4. Crychu a socian y papur gwrthsaim dan dap d?r oer, yna gwasgu allan a'i roi yn yr hambwrdd pobi
 5. Ychwanega'r cymysgedd rockjack i'r hambwrdd pobi a fflatio allan
 6. Gosod i mewn i bopty cymedrol (marc nwy 5, 190 gradd) a choginio nes yn euraid (tua 10-15 munud)
 7. Tynnu o'r popty a'i dorri'n sgwariau
 8. Defnyddia'r papur gwrthsaim i godi'r rockjacks allan a'u gosod ar rac oeri
 9. Gad iddynt oeri a mwynha'n boeth gyda sg?p o hufen iā

Awgrymiadau'r Cogydd

 • Yn lle darnau siocled gellir defnyddio darnau o ffrwythau sych i roi twist ffrwythus iddo, neu os wyt ti eisiau mynd i lawr y llwybr Caribļaidd gall ddefnyddio ychydig o goconyt mān i'r cymysgedd am y blas Bounty yna
 • I gael twist ffansi mewn parti, todda ychydig o siocled a diferu dros y rockjacks unwaith byddant wedi oeri, gad iddynt setio a mwynha mewn parti, neu fel byrbryd wrth weithio

(Ofalus, maent yn setio yn galed iawn!)

Tudalennau Maetheg a Gweithgarwch Corfforol

DELWEDD: HeatherWeaver

Was this (Info) useful for you?

[Not is it good, but was it of use]

     

Thank you for your help!

Your feedback is appreciated.

Sorry this info wasn't of use

Can you spare a second to say why?


Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.