Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Fflic Fflac: 127 Hours

Posted by archifCLICarchive from National - Published on 20/01/2011 at 16:15
0 comments » - Tagged as Movies

  • 127 hours

English version

127 Hours
Cyfarwyddwr: Danny Boyle
Serennu: James Franco
15, 94 munud

Byddai ffilm sydd yn cynnwys dros awr o un dyn yn sownd mewn ceunant cul, ddim yn gallu symud, nes yn y diwedd mae’n torri llaw ei hun i ffwrdd, fel arfer yn anodd ei gwerthu. Ond nid i Danny Boyle.

Ar l dyfeisio’r syndod Ffilm Gorau yn yr Oscars gyda Slumdog Millionaire, dwi’n dychmygu eu bod wedi gofyn iddo wneud y ffilm roedd eisiau fwyaf nesaf. Gyda llaw, mae hyn yn ymddangos fel y ffordd mae cyfarwyddwr a stiwdios yn gweithio  - mae gen ti lwyddiant mawr sydd yn gwneud llawer o arian, ti’n cael  gwneud prosiect dy hun nesaf (dyna sut y digwyddodd Inception). Canlyniad hyn ydy 127 Hours, y stori wir o Aron Ralston, adrenaline jynci sydd yn cael ei drapio mewn ceunant cul yn Utah am dros bedwar diwrnod.

Mae hwn yn dipyn o sioe dau-ddyn: mae Danny Boyle a James Franco yn gwneud hwn yn ffilm dda iawn. I fod yn deg, mae’r actorion cynhaliol i gyd yn dda ond rhannau bach iawn sydd ganddynt, yn bennaf er mwyn adlewyrchu gwahanol ochrau personoliaeth Ralston i’r gynulleidfa. Cadwa lygaid allan am Kate Mara yn chwarae Kirsti, un o ddwy ferch mae Ralston yn cyfarfod wrth archwilio’r ceunentydd cyn diflannu ar ben ei hun unwaith eto. Mae Kate a’i chwaer Rooney Mara yn mynd i fod yn fawr cyn hir mae Kate efo rhan yn y ffilm indie Happythankyourmoreplease sydd wedi ennill gwobr Sundance, tra roedd Rooney yn The Social Network ac am fod yn chwarae Lisbeth Salander yn fersiwn David Fincher o The Girl With The Dragon Tattoo (dwi’n aros yn amheugar).

Ymddangosai mai prif fwriad 127 Hours ydy i ddweud stori gwallgof Ralston mewn ffordd mor wir phosib. Mae Ralston ei hun wedi bod yn ran o wneud y ffilm ymhob cam, ac wedi gadael i Boyle a Franco wylio’r dyddiadur fideo ohono tra roedd wedi’i drapio. Mewn canlyniad, gallem dybio fod y golygfeydd yma mor realistig ag y gall ddychmygu. Sydd, pan weli di’r ffilm, yn eithaf trallodus.

Yn ddealladwy mae Ralston yn ymddangos fel ei fod yn torri i lawr yn feddyliol, drosodd a throsodd, cyn dod at ei hun er mwyn goroesi. Mae’n anhygoel ac yn orfodol i wylio ei bragmatiaeth wrth oresgyn dirywiad ei hun drosodd a throsodd. Mae James Franco yn syfrdanol fel Ralston, ac yn haeddu’r enwebiad Oscar mae’n debyg ei gael, er yn sicr bydd hwnnw yn cael ei wobrwyo i Colin Firth (yn gywir hefyd). Nid y golygfeydd ohono yn drallodus ac yn crio sydd mor drawiadol, ond y rhai lle mae’n dadansoddi ei fywyd a’i ymddygiad o flaen ei gamera. Mae’r olygfa ble mae’n dychmygu ei fod ar sioe siarad yn un effeithiol iawn, yn datgelu cymaint o ochrau i’w bersonoliaeth.

Dwi’n meddwl mai hwn fydd y ffilm fydd yn lansio gyrfa Franco yn iawn. Yn bersonol dwi’n meddwl ei fod wedi bod yn wych o’r blaen, yn y ffilmiau Spiderman fel ‘baddie’ da ac yn Pineapple Express, ond dwi’n ei weld yn dod yn Pacino neu Gary Oldman yn hwyrach ymlaen. Ar ben hyn, mae Franco yn swnio fel ychydig o athrylith mae ganddo radd Saesneg, ac yn gydamserol roedd yn astudio ysgrifennu creadigol, dylunio, a gwneud ffilmiau, ac ar hyn o bryd mae’n astudio yn Yale am PhD yn Saesneg. Ac mae wedi ysgrifennu llyfr o straeon byr o’r enw Palo Alto. Ac mae wedi cael arddangosfa arlunio gyhoeddus o’i beintio.

Mae llawer o lwyddiant y ffilm oherwydd cyfarwyddo Danny Boyle, sydd yn cychwyn ble orffennodd yn Slumdog Millionaire mae’r agoriad i 127 Hours i gyd yn sgrin hollt, saethiadau prysur, egniol, gyda cherddoriaeth powndio, sy’n gyrru. Er hynny, unwaith mae Ralston yn cael ei drapio yn y ffilm mae’n setlo i lawr i mewn i’r arddull hollol wahanol, araf, gafaelgar, llawn ofn i’r cymeriad, ac i mewn i’r plethiad o l-fflachiau, rhithwelediadau, a hyd yn oed thyb rhagrybuddion. Er bod y ddrama i gyd wedi dod i arosfa, mae’r ffilm ei hun yn parhau i gynnal momentwm ac egni, yn enwedig gan ein bod i gyd yn gwybod pa gyfeiriad mae’r ffilm yn mynd ynddo yn y pendraw.

Os nad wyt ti eisiau darllen stwff eithaf erchyll, stopia ddarllen nawr.

I ddianc o’r ceunant a phara’n fyw, fe wnaeth Ralston y penderfyniad i dorri ei fraich ei hun i ffordd o dan y penelin gyda chyllell boced fach ac eithaf di-fin. I wneud hyn yn hyd yn oed mwy anhygoel, mae’n rhaid iddo dorri’r ddau asgwrn yn ei fraich fel ei fod yn gallu torri drwyddo. Yr olygfa hon ydy’r union bwynt yn y ffilm pa fath o gryfder meddyliol sydd yn rhaid ei gael i wneud y penderfyniad yna, ac yna i wneud y peth. Fyddwn i yn gallu gwneud hynny? Nawr, i gymharu gyda rhywbeth fel Saw, nid yw’r olygfa yma yn y ffilm mor arswydus hynny. Ond yng nghyd-destun y ffilm hollol realistig yma mae’n greulon, ac yn cael ei ddangos mewn manylder atgas. Mae’r rhan ble mae Ralston yn sylweddoli fod rhaid iddo dorri bwndel nerfau (dwi ddim yn gwybod y term biolegol) yn ddychrynllyd, ac mae’r gynulleidfa yn teimlo’r boen yma gyda’r defnydd o gerddoriaeth sgrechiadau ofnadwy, sydd yn rhwygo-nerfau (yn llythrennol). Arddull gwneud ffilm anhygoel, ond yn anodd ei wylio.

I ddweud y gwir, mae’r sylwad yna yn le da i orffen. Mae 127 Hours yn ffilm syfrdanol yn dechnegol y cyfarwyddo, action, gwaith camera, a cherddoriaeth i gyd o’r safon arloesol gorau dwi wedi’i weld ers hir iawn. Mae’r ffilm yn anodd iawn i’w wylio, ond mae’n gyffrous ac yn bendant yn werth ei gwylio unwaith.

[Hunan-hyrwyddiad digywilydd] Os wyt ti’n caru ffilmiau, edrycha ar fy mlog am fwy o adolygiadau, newyddion a stwff ffilm gyffredinol: facehugger.tumblr.com

Newyddion Categorau Ffilmiau

Was this (Info) useful for you?

[Not is it good, but was it of use]

     

Thank you for your help!

Your feedback is appreciated.

Sorry this info wasn't of use

Can you spare a second to say why?


Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.