Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

ASH Wales / Cymru

ASH Wales / Cymru

Action on Smoking and Health, Wales (ASH Wales)
ASH Wales (Action on Smoking and Health) works throughout Wales to tackle tobacco use through a number of projects:-
1)    Smoke Free Homes initiative which provides help and advice to parents/guardians about the effects that smoking in the house has on children.
2)    Youth Workers Training in Smoking cessation and prevention for groups   to enable people that work with children and young people the ability to provide accurate and up to date information on quitting smoking, the health risks of smoking etc to who  work with young people (This is charged training).
3)    The Peer Health Promoters programme is for young people 16-25 to be regardless of ability or smoking status to be part of a proactive and supportive volunteering group to tackle issues facing young people with regards tobacco use etc.

----------------------------------------------------------------

Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd, Cymru (ASH Cymru)
Mae ASH Cymru (Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd) yn gweithio ledled Cymru i daclo defnydd tybaco trwy nifer o brosiectau:-
1) Menter Cartrefi Di-fwg sydd yn darparu cymorth a chyngor i rieni/gwarchodwyr am yr effaith mae ysmygu yn y cartref yn ei gael ar blant.
2) Hyfforddiant Gweithwyr Ieuenctid mewn stopio ac atal ysmygu ar gyfer grwpiau i alluogi pobl sydd yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc fod gyda’r gallu i ddarparu gwybodaeth gywir a chyfoes ar roi’r gorau i ysmygu, y peryglon iechyd o ysmygu ayyb (bydd disgwyl tâl am yr hyfforddiant hwn)
3) Mae’r rhaglen Hyrwyddwyr Iechyd Cyfoed ar gyfer pobl ifanc 16-25 yn ddifater o’u gallu neu statws ysmygu i fod yn rhan o gr?p gwirfoddol rhagweithiol a chefnogol i daclo materion sydd yn wynebu pobl ifanc gan ystyried defnydd tybaco ayyb.

Contact Details

Contact Address:
2nd Floor / 2il Lawr
14-18 City Road
Cardiff / Caerdydd
CF24 3DL
Phone Number:
029 2049 0621
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.ashwales.org.uk

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.