Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Blaenau Gwent Joint Assessment Family Framework (JAFF) / Fframwaith Asesu'r Teulu Ar y Cyd

Blaenau Gwent Joint Assessment Family Framework  (JAFF) / Fframwaith Asesu'r Teulu Ar y Cyd

When your child needs extra support, we want to find the best way forward as soon as possible.

Blaenau Gwent Team Around the Child is a new way of supporting children and young people. It will ensure that all agencies work together to provide the best possible service for each child or young person benefiting from the programme. Following a holistic assessment of the child or young person's needs (using the Common Assessment Framework) a key worker will be appointed to work with the child, young person, family members and other agencies to develop an individual support plan.

For more information on the Common Assessment Framework and Team Around the Child please contact: Ceri Bird or Kelly Butler on 01495 355635.

To obtain a password to access the website please contact the Blaenau Gwent Family Information Service on 08000 32 33 39
Between the hours of 9-5

------------------------------------------------------

Pan fydd eich plentyn angen cefnogaeth ychwanegol,  rydym ni eisiau darganfod y ffordd gorau ymlaen cyn gynted â phosib.

Mae Tîm o Amgylch y Plentyn Blaenau Gwent yn ffordd newydd o gefnogi plant a phobl ifanc. Bydd yn sicrhau fod pob asiantaeth yn cydweithio i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i bob plentyn neu berson ifanc sy’n manteisio o’r rhaglen. Yn dilyn asesiad cyfannol o anghenion y plentyn neu berson ifanc (yn defnyddio’r Fframwaith Asesu Cyffredin), penodir gweithiwr allweddol i weithio gyda’r plentyn, person ifanc, aelodau teulu ac asiantaethau eraill i ddatblygu cynllun cefnogaeth unigol.

Am ragor o wybodaeth ar y Fframwaith Asesu Cyffredin a’r Tîm o Amgylch y Plentyn cysylltwch â: Alison Prowle neu Kelly Butler ar 01495 355635.

I gael cyfrinair er mwyn cael mynediad i’r wefan cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Blaenau Gwent ar 08000 32 33 39 rhwng 9am – 5pm.

Contact Details

Contact Address:
Integrated Children Centre
High Street
Blaina
NP13 3BN
(National Office)
Phone Number:
01495 355584
Website URL:
www.teamaroundthechild.org

Opening Hours

Monday:
9 am - 5 pm
Tuesday:
9 am - 5 pm
Wednesday:
9 am - 5 pm
Thursday:
9 am - 5 pm
Friday:
9 am - 5 pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.