Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

British Deaf Assocation - Youth Service / Cymdeithas Fyddar Prydain – Gwasanaeth Ieuenctid

British Deaf Assocation - Youth Service / Cymdeithas Fyddar Prydain – Gwasanaeth Ieuenctid

BDA Youth are a vibrant and important part of the British Deaf Association. We encourage young Deaf people to become a strong and influential part of the BDA and the wider Deaf community.

We encourage and empower Deaf youth to have their ‘voice’ heard by taking an active role in shaping their future and embracing their Deaf identity and culture.

90% of young Deaf people are taught in a mainstream education environment and for many, the BDA youth activities are their first experience of the Deaf Community & British Sign Language, which will become an important element of their lives.

For further information on the British Deaf Association:

---------------------------------

Mae Ieuenctid BDA (British Deaf Association) yn rhan ddirgrynol a phwysig o Gymdeithas Fyddar Prydain. Rydym yn annog pobl ifanc Byddar i ddod yn rhan gryf a dylanwadol o'r Gymdeithas a'r gymuned Fyddar ehangach.

Rydym yn annog ac yn rhoi grym i ieuenctid Byddar i gael clywed eu 'llais' drwy gymryd rhan weithredol yn siapio eu dyfodol a chofleidio'u hunaniaeth a diwylliant Byddar.

Mae 90% o bobl ifanc Byddar yn cael ei dysgu mewn amgylchedd addysg prif lif ac i nifer, gweithgareddau ieuenctid y gymdeithas ydy eu profiad cyntaf o'r Gymuned Fyddar ac Iaith Arwyddion Prydeinig, fydd yn dod yn elfen bwysig o'u bywydau.

Am wybodaeth bellach am Gymdeithas Fyddar Prydain:

Contact Details

Contact Address:
British Deaf Association - Longcross Court
47 Newport Road
Plasnewydd
CF24 0AD
Phone Number:
0845 130 2851
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.bda.org.uk/

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.