Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Community Legal Advice / Cyngor Cyfreithiol Cymunedol

Community Legal Advice / Cyngor Cyfreithiol Cymunedol

Free, confidential advice and help with debt, welfare benefits & tax credits, housing, education, family and employment problems. Call Community Legal Advice on 0845 345 4 345. Calls cost 4p per minute from a standard BT landline, calls from mobiles may be more.  Worried about the cost? Text ‘legalaid’ to 80010 or visit our website and click on ‘Call me Back’ and we will call you back.

Community Legal Advice is funded by the Legal Services Commission and delivered in partnership with independent advice agencies and solicitors.

For further information on Community Legal Advice visit theSproutdirect, Click here

--------------------

Cyngor a help am ddim, cyfrinachol gyda dyled, budd-daliadau lles a chredydau treth, tai, addysg, problemau teuluol a chyflogaeth. Galwa Cyngor Cyfreithiol Cymunedol ar 0845 345 345. Mae galwadau yn 4c y munud o linell BT arferol, gall galwadau o ffonau symudol fod yn fwy. Poeni am y gost? Gyrra neges testun 'legalaid' i 80010 neu ymwela â'n gwefan a chlicio ar 'Galwa fi'n ôl' ac fe gysylltwn gyda chi.

Mae Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yn cael ei ariannu gan Gomisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol ac yn cael ei drosglwyddo mewn partneriaeth ag asiantaethau cyngor annibynnol a chyfreithwyr.

Am wybodaeth bellach am Gyngor Cyfreithiol Cymunedol ymwela â theSproutdirect. Clicia yma.

Contact Details

Phone Number:
0845 345 4345
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.communitylegaladvice.org.uk

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.