Welcome to CLIConline! Please sign up or login

Help us push CLIConline forwardHelpwch ni i ddatblygu CLICarlein

Cyfnewid UNA Exchange

Cyfnewid UNA Exchange

UNA Exchange enables volunteers to take part in International Volunteer Projects (IVPs) throughout the world.  The aim of these projects is to create greater cultural awareness and promote personal development, while doing work benefiting local communities. UNA Exchange organises approximately 30 projects in Wales each year and we host around 350 volunteers on our projects. We send people to work on projects in Europe, North America, Japan and South Korea, as well as Asia, Africa and Latin America. We also provide opportunities to learn leadership skills, to learn about and raise awareness of global issues and to learn training skills.

For further information on UNA Exchange – International Volunteer Projects visit theSproutdirect, Click here

------------------------------------

Mae Cyfnewid UNA yn galluogi gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn Prosiectau Gwirfoddol Rhyngwladol trwy'r byd. Bwriad y prosiectau yma ydy creu ymwybyddiaeth ddiwylliannol well ac i hyrwyddo datblygiad personol, wrth wneud gwaith sydd yn buddio cymunedau lleol. Mae Cyfnewid UNA yn trefnu tua 30 o brosiectau yng Nghymru bob blwyddyn ac rydym yn cynnal tua 350 o wirfoddolwyr ar ein prosiectau. Rydym yn gyrru pobl i weithio ar brosiectau yn Ewrop, Gogledd America, Japan a De Korea, yn ogystal ag Asia, Affrica ac America Lladin. Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd i ddysgu sgiliau arweinyddiaeth, i ddysgu am a chodi ymwybyddiaeth o faterion byd-eang ac i ddysgu sgiliau hyfforddiant.

Am wybodaeth bellach am Gyfnewid UNA – Prosiectau Gwirfoddol Rhyngwladol ymwela รข theSproutdirect. Clicia yma.

Contact Details

Contact Address:
International Exchange Coordinator
Temple of Peace
Cathays Park
Cardiff
CF10 3AP
Phone Number:
029 2022 3088
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.unaexchange.org

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.